ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กลุ่มเรื่อง PM 2.5)

6 ตุลาคม 2563

ที่มาข้อมูล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.

www.nrct.go.th