ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

Workshop IRDC 2016

6 มีนาคม 2561

  • ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โปรดเตรียมข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงานท่าน ที่จะนำเข้าเชื่อมโยงกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ในวันเวลาดังกล่าว 
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๘๗๔ และ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๓ , ๗๐๘
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
  • กำหนดการ รูปแบบ เดิม  รูปแบบ Infographic

                      ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)